សិក្សា​នៅ​បរទេស

សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការលើកទឹកចិត្តនិស្សិតរបស់ខ្លួន ទៅសិក្សា​នៅក្រៅ​ប្រទេស។ សាកលវិទ្យាល័យ​ក៏សូមស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះ​និស្សិត​បរទេសទាំងអស់​ដែលចង់មកផ្លាស់ប្តូរការសិក្សា​នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា។​ ការ​សិក្សា​នៅក្រៅប្រទេសគឺជារឿងមួយដ៏រំភើប ហើយនិស្សិតក៏ត្រូវជំនះនូវការប្រឈម​ទាំងឡាយ​ផងដែរ។ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ជឿជាក់ថាការសិក្សានៅក្រៅប្រទេស ផ្តល់​ចំណេះដឹង​មួយ​ជ្រុងដ៏សំខាន់នៃជីវិតទៅលើបទពិសោធន៍សិក្សារបស់និស្សិតម្នាក់ៗ។​ ការសិក្សានៅ​ក្រៅ​ប្រទេស ក៏បានធ្វើ​អោយ​និស្សិត​មាន​ឱកាសងាយនឹង​​​ចាប់យកទីផ្សារការងារ​បាន​លឿន ដោយសារតែជំនាញ និងចំណេះដែល​ទទួល​​បា​ន​មកពីក្រៅប្រទេស រួមមាន​ដូចជាៈ ការអត់ធ្មត់ ការត្រិះរិះពិចារណា​ប្រកប​ដោយ​វិចារណញ្ញាណ ភាពជាម្ចាស់ការ​លើ​ខ្លួនឯង ការយល់ដឹងពីវប្បធម៌ ភាពបទបែន​តាម​កាលៈទេសៈ និង​ភាពវ័យឆ្លាត ។

វិធីដែលងាយស្រួលបំផុតសម្រាប់ការសិក្សានៅក្រៅប្រទេស គឺធ្វើតាមរយៈកម្មវិធី​​អាហារូបករណ៍ SHARE  ដែលផ្តល់ជូននិស្សិតនូវការឧបត្ថមពេញថ្លៃ សម្រាប់ការផ្លាស់​ប្តូរ ការ​សិក្សាមួយឆមាសរបស់និស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ នៅក្នុងចំណោម​សាកល​វិទ្យាល័យ​ដែល​​​បាន​ជ្រើសរើសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាន។ ចំនួនអាហារូបករណ៍​ប្រហែល ៥០០ កន្លែង ត្រូវបាន​​ផ្តល់ជូនសម្រាប់និស្សិត ដែលក្នុងនោះអាហារូបករណ៍ចំនួន ៤០០ កន្លែង​ គឺត្រូវ​បាន​រៀបចំ​សម្រាប់ការសិក្សានៅក្នុងតំបន់អាស៊ាន ហើយអាហារូបករណ៍​ចំនួន ១០០កន្លែង​ទៀត គឺសម្រាប់អាស៊ាន-សហគមន៍អឺរ៉ុប។ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា គឺជាសាកល​វិទ្យាល័យ​មួយ ​ក្នុងចំណោមសាកល​វិទ្យាល័យ​បួនទៀតនៅក្នុង​ព្រះរាជាណា​ចក្រ​កម្ពុជា ដែល​ត្រូវបានសម្រាំងជាសាកលវិទ្យាល័យដែល​ផ្តល់ឱកាសឲ្យនិស្សិត​ផ្លាស់ប្តូរការសិក្សា​នៅបណ្តាប្រទេសទាំងនោះបាន។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមក្នុងការ​ស្នើសុំដាក់អាហា​រូប​ករណ៍​​​នេះ​ សូមចូលទៅមើលគេហទំព័រ https://www.share-asean.org/ និង​សូម​អញ្ជើញ​មក​ទំនាក់ទំនង​ ការិយាល័យទំនាក់ទំនងសាធារណៈ និង​អតីត​និស្សិតដែល​ស្ថិត​នៅ​ជាន់ទី១ ។

ប្រសិនបើនិស្សិត​​មានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់បន្តការសិក្សា​នៅ​ក្រៅ​ប្រទេសតាម​រយៈ​កម្មវិធីសិក្សាផ្សេងទៀត សូមនិស្សិតមកធ្វើការទំនាក់ទំនង​ជា​មួយ​នឹង​ព្រឹទ្ធបុរស ឬ​ព្រឹទ្ធ​បុរស​​​រងនៃមហាវិទ្យាល័យរបស់ខ្លួន។ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាមានដៃគូរសហការជា​ច្រើន​​​នៅ​លើ​ពិភពលោក  ព្រមទាំងបានធ្វើការជាមួយគ្នាក្នុងការកំណត់ចំនួនក្រេឌីត ដែល​និស្សិត​អាច​ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរបាន​ សម្រាប់វគ្គសិក្សានីមួយៗ ។

កម្មវិធីនាពេលខាងមុខ

អធិការបតីសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Profile | Message | Speeches

ប្រធានសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Profile | Message | Speeches