សូមស្វាគមន៍សិស្ស-និស្សិតទាំងអស់សម្រាប់ថ្ងៃចូលរៀនដំបូង
នៃវគ្គសិក្សាទី៣ ឆ្នាំសិក្សា ២០២៣-២០២៤ នៅថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤​។
អ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាមានអារម្មណ៍រំភើបរីករាយក្នុងការរៀន
ព្រមទាំងបានជួបមិត្តភក្ដិថ្មីនៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាផងដែរ។
(វេនសិក្សាពេលរសៀល) សិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ប្រកបដោយភាពជឿជាក់!
--------------------------------
Welcome all students to the first day of classes for Term 3, Academic Year 2023-2024,
on July 15, 2024. You will truly feel the excitement of learning and meeting new friends on the UC campus.
(Afternoon Session) Study with Confidence at The University of Cambodia
ព័ត៌មានលម្អិតសូមទាក់ទងលេខទូរស័ព្ទ៖
☎️០៦៩ ៦៥៩ ៦០៩ / ០៧០ ៣៥១ ៧៣៨ (តេឡេក្រាម)។ សូមអរគុណ!
Event Gallery & Videos View All >
Welcome all students to the Third day of classes for Term 3, Academic Year 2023-2024, on July 17, 2024. You will truly feel the excitement of learning and meeting new friends on the UC campus. (Evening Session) Study with Confidence at The University of CambodiaWelcome all students to the third day of classes for Term 3, Academic Year 2023-2024, on July 17, 2024. You will truly feel the excitement of learning and meeting new friends on the UC campus. (Afternoon Session) Study with Confidence at The University of CambodiaWelcome all students to the first day of classes for Term 3, Academic Year 2023-2024, on July 15, 2024. You will truly feel the excitement of learning and meeting new friends on the UC campus. (Evening Session) Study with Confidence at The University of Cambodia
Welcome all students to the first day of classes for Term 3, Academic Year 2023-2024, on July 15, 2024. You will truly feel the excitement of learning and meeting new friends on the UC campus. (Morning Session) Study with Confidence at The University of CambodiaWelcome all students to the first day of classes for Term 3, Academic Year 2023-2024, on July 15, 2024. You will truly feel the excitement of learning and meeting new friends on the UC campus. (Morning Session) Study with Confidence at The University of CambodiaSSLDC is happy to announce the launch of 'UC Speaking Competition' exclusively for UC students. Timeline: • Orientation: July 30, 2024 • Video submission deadline: August 9, 2024 • Results announcement: August 16, 2024 • Final competition (in-person): September 6, 2024
Array
(
    [type] => 8
    [message] => Use of undefined constant slide_name - assumed 'slide_name'
    [file] => /home/edukh/public_html/includes/home_box2.php
    [line] => 153
)